top of page

כבוד האדם בחדר ניתוח

מה הבעיה?

חדר ניתוח הוא אחד המקומות בהם נשים מרגישות הכי פגיעות. שילוב של חשיפה פיזית בפני חדר מלא אנשי צוות יחד עם מתח לקראת ההרדמה והלא נודע. פרויקט זה הותנע בשיתוף פעולה עם אגף חדרי ניתוח בבי"ח שיבא, במטרה לצמצם חוויות טראומטיות של נשים בחדרי ניתוח ולשפר את השירות והפרטיות הניתנת למטופלים/ות בסיטואציה רגישה זו.

מקדמות שינוי בשטח

במסגרת הפרויקט נערך ערב עיון בבי"ח שיבא להתנעת הפרויקט. בערב נערכה הרצאה של הקרן על חוויות נשים בבדיקות אינטימיות והשלכות שיכולות להיות על נהלים בחדר ניתוח, וכן נערך פאנל בהשתתפות אנשי צוות מאגף חדרי הניתוח ומיטל בנשק, סמנכ"לית קרן בריאה.

מטרת הפאנל היתה דו שיח פתוח עם כמאה אנשי הצוות שהגיעו לערב בנסיון למצוא פתרונות ולגבש כיווני פעולה. בנוסף הפרויקט כולל מחקר משותף במטרה לאתר את הכשלים המרכזיים בחווית הניתוח מזוית הראייה של המטופלות וכמובן גם לבחון פתרונות יצירתיים לאתגרים שעולים. כעת אנו בשלבי עיבוד הנתונים שנאספו במהלך המחקר.

bottom of page