top of page

אובדן היריון

מה הבעיה?

נשים שעוברות אובדן הריון נאלצות להתמודד, לצד הקושי הרגשי, גם עם מערכת רפואית אשר עשויה לעיתים להוות קושי נוסף בתקופה מורכבת זו. לקרן בריאה הגיעו עדויות רבות בנושא זה כגון נשים הנאלצות להמתין תקופה ארוכה עד לתור לגרידה, מקרים בהם נשים עברו הפלה כואבת בבית חולים ללא אפשרות לשכב או לשבת בשעות לאחר הפרוצדורה, וכן מצבים של בלבול ומחסור במידע עדכני. בשנים האחרונות משרד הבריאות פרסם לראשונה מספר נהלים שנועדו להסדיר את המצב, ובכלל זאת הגבלת זמן ההמתנה, מתן סיוע רגשי לנשים במצבים אלו ובמקרים של לידה שקטה - האפשרות להיפרד ולהחזיק את התינוק.ת לאחר הלידה. 

מקדמות שינוי בשטח

לאחרונה הנענו פרויקט לשיפור השירות והתקשורת במערכת הבריאות במצבי אובדן היריון, במטרה להפחית פוסט-טראומה נלוויית בסיטואציה רגישה זו.

במסגרת הפרויקט ביצענו סקר (2019) בהשתתפות 1,200 נשים, במטרה למפות פערים ולאסוף מידע על רצונותיהן של נשים בנושא זה. בימים אלו מסתיימת כתיבת הדו"ח, הכולל המלצות קונקרטיות לבתי חולים. לאחר פרסום הדו"ח נפעל ליישום המלצותנו באמצעות פעילות תקשורתית, העלאת מודעות וקידום מדיניות מול בתי חולים.

bottom of page