top of page

זכויות נשים בלידה

מה הבעיה?

בישראל כיום מתרחשות כ-180 אלף לידות בשנה – מספר הלידות הגבוה ביותר מכל מדינות ה-OECD ביחס לאוכלוסייה עם 3.1 ילד למשפחה. למרות זאת, מבחינות רבות ישראל מאחורי מדינות ה-OECD בתנאי הטיפול של היולדות ובשמירה על האוטונומיה שלהן ועל זכויותיהן. עבור נשים רבות הלידה היא התנסות מרכזית ומשמעותית ביותר בחייהן ובחיי המשפחה שלהן. מדובר באירוע שהוא חלק ממעגל החיים, בעל צדדים רפואיים אך גם צדדים רגשיים המשפיעים על התא המשפחתי. חווית הלידה יכולה להשפיע באופן מהותי על ההורות הראשונית וכך גם על ההקשרות בין האם לילוד.

מקדמות שינוי בשטח

לאור חשיבות וייחודיות אירוע הלידה, יצאנו יחד עם עמותת "נשים קוראות ללדת" בשיתוף פעולה עם שאלון הנוגע ברצונות נשים במהלך היריון והלידה. כמה שזה נשמע מפתיע, אין היום מערך קיים או נתונים כדי לדעת מה בעצם נשים היו רוצות בהריון ובלידה שלהן אם בנושא המעקב הרפואי, הליווי בזמן הלידה, איך הן מקבלות את המידע על מקום הלידה ואיך הן בוחרות בית חולים.

לסקר ענו 3467 נשים ממגוון גילאים ומגזרים. השאלון עסק בחוויה הסובייקטיבית של נשים במהלך התקופה של הריון, לידה ולאחריה (רמת שותפות בהחלטות, יחס של הצוות, מעורבות בתהליך), בצורת התנהלות מעקב הריון, הלידה וטיפול לאחר הלידה כיום בפועל ובדרכים אפשריות לשפר את חוויתן. ניתוח הנתונים שילב מתודות כמותניות ואיכותניות. בימים אלו מסתיימת כתיבת הדו"ח, הכולל המלצות קונקרטיות לבתי חולים. לאחר פרסום הדו"ח נפעל ליישום המלצותנו באמצעות פעילות תקשורתית, העלאת מודעות וקידום מדיניות מול בתי חולים.

bottom of page