top of page

מחזור א' 2017-2018

Artboard 103@2x.png

פרוייקט "טהרנו" | הרב יצחק מלבר וחיה מלבר

"טהרנו" קו חם של ארגון תורת המשפחה, הרב יצחק מלבר וחיה מלבר - המענק ניתן להתקנת מערכות מידע לתיעוד הפניות הנכנסות לקו שעוסק בייעוץ רפואי ומיני לנשים חרדיות. המערכת תסייע לייעל את הטיפול בנשים הפונות לקו ואף להפיק מסקנות רוחביות לגבי הצרכים הייחודיים של נשים חרדיות.

לאתר המיזם

פרוייקט "טהרנו" | הרב יצחק מלבר וחיה מלבר
המרכז לבריאות לב האישה בבית חולים הדסה

המרכז לבריאות לב האישה בבית חולים הדסה

המרכז לבריאות לב האישה של הדסה - המענק ניתן להפקת סרטון קידום מודעות לתסמינים הייחודיים של התקפי לב בנשים המהווים גורם תמותה מס' 1 בקרב נשים בעולם. ד"ר דנה צפת, מנכ"לית המרכז לבריאות לב האישה בבית חולים הדסה, וחנה מוסקוביץ' גרטנברג, מנהלת שיווק וקשרי ממשל במרכז לבריאות האישה, הדסה. 

סרטון הפרויקט

בריאות הלב
שגרירות

שגרירות אנדומטריוזיס בישראל | איריס פינק,

מיכל עמית וניצן ברנשטיין

במסגרת תוכנית שגרירות אנדומטריוזיס בישראל הוכשרו 17 נשים מדהימות המתמודדות עם אנדו להיות מומחיות למצבן באמצעות העמקה בהיבטים רפואיים, חברתיים, אישיים ומגדריים של המחלה, יחד עם מתן כלים לעמידה מול קהל ופרזנטציה, כך שעם סיום ההכשרה הן יהיו אקטיביסטיות עצמאיות, יקימו פרוייקטים ויקדמו הרצאות ויוזמות ברחבי הארץ, בעיקר מול גורמים רפואיים. מבין הפעילויות הרבות שקידמו השגרירות: צעדת האנדומטריוזיס הראשונה בארץ, כנס על אנדומטריוזיס למטפלי רפואה משלימה, ראיונות לרדיו ולעיתונות, הרצאות מול מטפלים מיניים, רופאים בפריפריה, ארגונים מהציבור החרדי, ארגון "דלת פתוחה" וכנס לרופאי נשים בצה"ל, והכנת מערך הסברה על אנדומטריוזיס המותאם להעלאת מודעות בקרב נוער במסגרת מערכת החינוך. 

לאתר עמותת אנדומטריוזיס ישראל שקמה בעקבות הפרויקט

שגרירות אנדומטריוזיס בישראל | איריס פינק,  מיכל עמית וניצן ברנשטיין
לנה שגיא
השלכות פסיכולוגיות לאחר לידה | לנה שגיא דאין
 קשת כורם השלכות פסיכולוגיות לאחר לידה | 

השלכות פסיכולוגיות לאחר לידה | לנה שגיא-דאין, קשת כורם 

אישה יולדת חשופה להשלכות פסיכולוגיות משמעותיות לאחר הלידה, כולל דיכאון והפרעת דחק פוסט-טראומטית. קיימים גורמים רבים המשפיעים על הנטיה לפתח הפרעות אלה, אחד הבולטים מביניהם הינו יחס של הצוות המיילדותי כלפי היולדת. בשנים האחרונות החל ארגון הבריאות העולמי להתייחס לעדויות המצטברות של נשים על יחס לא מכבד בלידה. המונח "אלימות מיילדותית" אף עוגן בחוק בחלק מהמדינות וחולק למספר קטגוריות. עם זאת, קיים מיעוט משמעותי של מחקרים כמותיים אמינים הנוגעים לתופעה זו, וטרם פורסמו מאמרים בהקשר להיקף התופעה בארץ. 

המחקר שנערך במסגרת בתי חולים כרמל ובני ציון הוא הראשון מסוגו באיסוף נתונים כמותניים ביחד עם ניתוח תיאורטי-מגדרי של תופעה הקיימת בשטח מזה שנים רבות. כמו כן, ההרכב הייחודי של האוכלוסיה בישראל יכול לספק מבט חדש על אופן הטיפול באוכלוסיות של עולות חדשות, נשים מהאוכלוסיה הערבית ואוכלוסיות ייחודיות אחרות. מתוך נתונים אלו אפשר יהיה לייעל ולשפר את הטיפול בנשים היולדות ולעודד שינוי מדיניות בתחום. בכך מחקר זה יכול להביא לשיפור בחוויית הלידה של יולדות רבות, אשר קשורה באופן ישיר למצבה הנפשי והפיזי של האישה לאחר הלידה. 

החוקרות: 

  • קשת כורם דוקטורנטית החוקרת אלימות מיילדותית בתכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת חיפה.

  • לנה שגיא-דאין – רופאת נשים בכירה בבי"ח כרמל.

bottom of page