top of page

כאן בשבילך

אלינה רובינסקי | אפרת שכטר

אלינה_edited.jpg

תיאור הפרוייקט:

תהליך הלידה הינו אירוע משמעותי ולפעמים אף טראומטי ליולדת, וממשיך להטריד את מחשבות הנשים גם לאחר הלידה. הפער בין חלומותיה של האישה לחוויה בפועל שנוצרה לעיתים מאוד גדול.
מטרת העל של הסיעוד האימהי היא לאפשר לאם להצליח במשימת האימהות אך לא רק, למשימה זו יש השלכות על חייה. מחקרים מצביעים על הקשר בין הרווחה הנפשית של היולדת לאחר הלידה לבין הקשר אם – יילוד ואף להתפתחות של PTSD . לשם כך, חשוב להתייחס לתהליכים הנפשיים שנשים חוות אחרי לידה. 
הניסיון הקליני מלמד שעקב אירועים שהתרחשו במהלך הלידה, כמו: ניתוח דחוף, ואקום. אחרי הלידה, עלולים להופיע רגשות שליליים ורבות מהנשים אף מספרות על הלידה כחוויה טראומטית.

 

אחת השיטות לטיפול ברגשות המתעוררים בעקבות האירוע, היא שיטת התחקור Debriefing - התחקור היא שיטה מקובלת להתערבות בקרב אנשים שחוו אירוע קשה ו/או משמעותי. מדובר בתהליך של דיבוב מובנה הנעשה בדרך מקצועית, שבמהלכו מספר האדם בפרטים את האירוע שחלף ומשתף את המתחקר, אדם מקצועי מתוך הדיסציפלינה, ברגשות הנלווים. בתום החלק הסובייקטיבי מועברת אינפורמציה מקצועית על ידי המתחקר.
כאמור, לשיטה זו יש פוטנציאל במסגרת האשפוז שלאחר לידה להשפיע על תפיסת חווית הלידה, להקל על התאוששות נפשית וגופנית גם יחד ולצמצם את הפער כפי שנרשם לעיל מבין החוויה שנוצרה לחלומה שנגוז.

 

לצורך הפרויקט הנוכחי שהוא המשך ישיר של פרויקט שהיה קיים כבר בכרמל בהובלתה של אפרת (עיבוד חווית הלידה) נבנתה מחברת ייעודית לכך שכללה את פרטי היולדת, מהלך הלידה והסיבה לצורך בשיחת העיבוד. כעת בנוסף יועבר גם מסרון עם שאלון לאחר הלידה ליולדות, שימלאו בעצמן האם מעוניינות בשיחה שכזו עם מיילדת ואומדן חווית הלידה. היולדות שנזקקות לשיחה יאותרו ע״י המיילדות, רופאים, ואחיות במחלקת אם-ילוד במקביל לשאלון. צוות מיילדותי שיעבור הכשרה לעומק של שיטת הדיבריפינג, ישוחח עם היולדות אחרי לידה במחלקת יולדות מעבר לשעות העבודה, כך שהמיילדת המבצעת את השיחה פנויה רק לכך. השיחה תדווח גם במחברת הייעודית וגם ברשומה הרפואית בהתערבות סיעודית. יתבצע טופס משוב שהיולדת תמלא על שיחת העיבוד.

 

צוות הפרוייקט

אלינה רובינסקי- מיילדת מזה 8 שנים, מיילדת בבית חולים כרמל, עובדת גם בחדר לידה וגם במחלקת אם עובר (המכילה נשים בהריון סיכון, נשים אחרי לידת פג, יולדות רגילות). בעלת תואר שני באוניברסיטת תל אביב, בסיעוד קליני בהתמחות בבריאות האישה.
במקביל מתנדבת בארגון המיילדות בישראל ומנהלת את קבוצת הפייסבוק ״בפתיחות מלאה״ הקבוצה הרשמית של ארגון המיילדות בישראל.

 

bottom of page