top of page

קורס ברפואה מגדרית : Med. Sex. Gender

 ד״ר עינב בכר | נועה אקב| שירן גרוס

 מובילות הקורס ברפואה מגדרית - עינב בכר, נועה אקב, שירן גרוס

תיאור הפרוייקט:

אנו בונות קורס להעלאת המודעות ברפואה מודעת מין ומגדר בקרב צוותים רפואיים, סטודנטיםיות ממקצועות הבריאות וקהל רחב עם עניין בתחום. 
אנו מאמינות כי רפואה נכונה המקדמת את בריאות הפרט והחברה היא בראש ובראשונה רפואה המתייחסת לכלל המשתנים הביולוגים, החברתיים והתרבותיים המשפיעים על בריאותםן של בני ובנות האדם, ובראש כל אלו משתנים של מין ומגדר. 
מטרת הקורס היא להעביר ולהנגיש את הידע העדכני ביותר ברפואה מגדרית ע״י הרצאות של טובי וטובות המוחות בארץ בתחום הרפואה המגדרית וכך לייצר עניין וסקרנות בקרב המשתתפיםות לגבי חשיבות מין ומגדר בטיפול הרפואי. 


בצורה זו הקורס יוכל לשמש ככלי ליצירת קהילה של משתתפי ומשתתפות הקורס שתהווה וקטור לשבירת מוסכמות והעברת התכנים במערכת הבריאות. 

אנו מאמינות כי בעזרת העלאת המודעות ויצירת שיח ציבורי על הנושא נוכל להביא לכדי שינוי חברתי תודעתי משמעותי וכולםן יוכלו לקבל את האבחון והטיפול הרפואי המיטבי המגיע להםן. בנוסף הקורס יוכל לקדם שיח מטפל/ת-מטופל/ת הוגנים יותר, מותאמים יותר ומיטיבים עם שני הצדדים. 

 

צוות הפרוייקט
ד״ר עינב בכר- רופאה מתמחה ברפואת משפחה בקופת חולים ״מכבי״. מייסדת ומנחת הפודקאסט ״ירח מלא״ העוסק בבריאות מגדרית לקהל הרחב. חברה בועד הצעיר של החברה לרפואה מודעת מין ומגדר מזה 5 שנים חברה בועד לקידום בריאות נשים במשרד המדע והטכנולוגיה.


נועה אקב- סטודנטית לרפואה שנה שלישית בטכניון.

שירן גרוס - עו"ד, יזמת חברתית שפועלת לקידום בריאות נשים, שותפה מייסדת ומנהלת הקהילה "בריאה עלייך - MED About You" לבריאות נשים ולרפואה מגדרית, מרצה על רפואה מגדרית, בעלת מיזם טכנולוגי בתחום הבריאות. פעילה לקידום המודעות לסרטן שד בקרב נשים צעירות מאז החלמתה

ד"ר שירי טננבאום- מומחית באונקולוגיה ובמנהל רפואי. סמנכ"לית המרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

bottom of page