top of page

זכויות נשים בלידה

מה הבעיה?

בישראל כיום מתרחשות כ-180 אלף לידות בשנה – מספר הלידות הגבוה ביותר מכל מדינות ה-OECD ביחס לאוכלוסייה עם 3.1 ילד למשפחה. למרות זאת, מבחינות רבות ישראל מאחורי מדינות ה-OECD בתנאי הטיפול של היולדות ובשמירה על האוטונומיה שלהן ועל זכויותיהן. עבור נשים רבות הלידה היא התנסות מרכזית ומשמעותית ביותר בחייהן ובחיי המשפחה שלהן. מדובר באירוע שהוא חלק ממעגל החיים, בעל צדדים רפואיים אך גם צדדים רגשיים המשפיעים על התא המשפחתי. חווית הלידה יכולה להשפיע באופן מהותי על ההורות הראשונית וכך גם על ההקשרות בין האם לילוד.

מקדמות שינוי בשטח

עד כה תמכנו במספר פרויקטים במסגרת חממת בוראות המיועדים לשפר את חווית הלידה של נשים בישראל: 

*

*

*

*

*

bottom of page