top of page

אובדן היריון

מקדמות שינוי בשטח

מה הבעיה?

נשים שעוברות אובדן הריון נאלצות להתמודד, לצד הקושי הרגשי, גם עם מערכת רפואית אשר עשויה לעיתים להוות קושי נוסף בתקופה מורכבת זו. לקרן בריאה הגיעו עדויות רבות בנושא זה: כגון נשים הנאלצות להמתין תקופה ארוכה עד לתור לגרידה, מקרים בהם נשים עברו הפלה כואבת בבית חולים ללא אפשרות לשכב או לשבת בשעות לאחר הפרוצדורה, וכן מצבים של קושי בירוקרטי ומחסור במידע עדכני. בשנים האחרונות משרד הבריאות פרסם לראשונה נהלים שנועדו להסדיר את המצב, ובכלל זאת נוהל לטיפול באובדן הריון הכולל הגבלת זמן ההמתנה לגרידה ומתן סיוע רגשי, ונוהל לטיפול בלידה שקטה הכולל את מתן האפשרות להיפרד ולהחזיק את התינוק.ת לאחר הלידה. אך פרסום הנהלים לא פתר את כל הבעיות בשטח.

לכן ערכנו מחקר מקיף בקרב 1,200 נשים על מנת למפות את הפערים הקיימים.

מקדמות שינוי בשטח

*

*

*

*

*

ערכנו מחקר מקיף על החוויה של נשים סביב אובדני הריון במערכת הבריאות, במחקר מצאנו כי: 

  • יש להכשיר צוותים רפואיים בבישור בשורה מרה וניהול תקשורת אמפתית ורגישה

(ראו בדוח המלא כלי עזר לבישור בשורה מרה)

  • יש להנגיש מידע בנושא למטופלות שיופץ דרך קופות החולים, משרד הבריאות ובתי החולים

  • יש לפתח ולהטמיע הכשרות לצוותים לניהול שיח לקבלת החלטות משותפת יחד עם המטופלת, לצד פיתוח עזרי החלטה לקבלת החלטות

(ראו בדוח המלא כלי עזר לדוגמא)

  • יש צורך בהתאמת הסביבה הפיזית בבתי החולים לצרכים של נשים העוברות אובדן הריון - איזור המתנה שמאפשר פרטיות, הפרדה מיולדות אחרות, ועוד. 

  • יש לשפר את התיאום והרצף הטיפולי בין בתי החולים וקופות החולים.

דוח: "החוויה של נשים המתמודדות עם
אובדן הריון במפגש עם מערכת הבריאות"
לקריאת התקציר
לקריאת הדוח המלא

 

 

במקביל אנו פועלות לשינוי מדיניות במערכת הבריאות ולהעלאת מודעות לנושא דרך סיקור תקשורתי:

"יש לך משהו רקוב בגוף": היחס המזלזל לנשים שעוברות הפסקת היריון

וימי עיון והכשרה לצוותים רפואיים: 

"אובדני הריון - אמפתיה ומקצוענות" - יום עיון לעובדי מקצועות הבריאות

יש לכם רעיונות נוספים? מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו לשיתופי פעולה!

1

עד כה תמכנו בהקמת שלוש מרפאות לליווי נשים וזוגות סביב אובדני הריון במסגרת חממת בוראות: 

2

*

עד כה תמכנו בהקמת שלוש מרפאות לליווי נשים וזוגות סביב אובדני הריון במסגרת חממת בוראות: 

*

*

bottom of page