top of page

הבדיקה הגינקולוגית

מקדמות שינוי בשטח

מה הבעיה?

בדיקה גינקולוגית היא סיטואציה מורכבת עבור נשים רבות, ויכולה לעורר תחושות כמו מבוכה קשה, כאב פיזי, מתח וחרדה. במקרים מסוימים הבדיקה אף עשויה לשחזר טראומות קודמות. למרות זאת, עד דו"ח הבדיקה הגינקולוגית של קרן בריאה, לא היה בישראל פרוטוקול או מדיניות רשמית המנחה כיצד צריכה להתנהל בדיקה כזו (כגון האם ניתן כיסוי? יש מקום להניח בגדים? האם הושאר זמן לאישה לשאול שאלות?) והנהלים השתנו ממרפאה למרפאה.

מקדמות שינוי בשטח

1

כתבנו דו"ח מקיף על צרכים של נשים בבדיקות גינקולוגיות, עם המלצות לקידום מדיניות רשמית בנושא. הדו"ח התבסס על סקר שערכנו בהשתתפות 6,500 נשים, הסקר הרחב והמקיף שנעשה עד כה בעולם.

 

עיקרי ההמלצות שלנו:

א. שיפור התקשורת בזמן בדיקה בין הרופא.ה למטופלת: הקפדה על הסבר מקיף, אזהרה לפני כל שלב בבדיקה ומתן זמן לשאלות. 

ב. שמירה על פרטיות האישה בזמן הבדיקה: מתן כיסוי לאישה, הסתרת מיטת הבדיקה (כגון ע"י וילון) והקפדה על אזור נסתר להתארגנות לקראת הבדיקה.

ג. נוחות האישה בזמן בדיקה: סימון מקום ייעודי לבגדים (מתלה או קולב); ניירות לניגוב; מראה להתארגנות; במקרים מסוימים ניתן אף להציע לאישה להכניס בעצמה את מכשיר הבדיקה.

1

כתבנו דו"ח מקיף על צרכים של נשים בבדיקות גינקולוגיות, עם המלצות לקידום מדיניות רשמית בנושא. הדו"ח התבסס על סקר שערכנו בהשתתפות 6,500 נשים, הסקר הרחב והמקיף שנעשה עד כה בעולם.

 

עיקרי ההמלצות שלנו:

א. שיפור התקשורת בזמן בדיקה בין הרופא.ה למטופלת: הקפדה על הסבר מקיף, אזהרה לפני כל שלב בבדיקה ומתן זמן לשאלות. 

ב. שמירה על פרטיות האישה בזמן הבדיקה: מתן כיסוי לאישה, הסתרת מיטת הבדיקה (כגון ע"י וילון) והקפדה על אזור נסתר להתארגנות לקראת הבדיקה.

ג. נוחות האישה בזמן בדיקה: סימון מקום ייעודי לבגדים (מתלה או קולב); ניירות לניגוב; מראה להתארגנות; במקרים מסוימים ניתן אף להציע לאישה להכניס בעצמה את מכשיר הבדיקה.

3

אמנת קרן בריאה למרפאות נשים בישראל

יצרנו את האמנה במטרה להנגיש לנשים את זכויותיהן במהלך בדיקה גינקולוגית. בי"ח שיבא אימץ את האמנה באופן רשמי וכל אישה המגיעה למיון נשים ויולדות מקבלת עותק שלה. בנוסף, לאחרונה קופת חולים מכבי אימצה גם היא את האמנה ותלתה אותה בכל מרפאות הנשים שלה.

כנסים, הרצאות והכשרות רפואיות

עד כה ערכנו עשרות הרצאות לרופאים.ות ומתמחים.ות בגינקולוגיה בנושא תקשורת וחוויית המטופלת בבדיקה גינקולוגית, נושא שעד כה לא נכלל בתכנית ההכשרה הרשמית בפקולטות לרפואה. ההרצאות התקיימו בין היתר בבתי חולים איכילוב, מאיר, סורוקה, קפלן, אסותא אשדוד, לניאדו, הלל יפה, העמק, רמב"ם, כרמל, בני ציון ועוד.

4

bottom of page