top of page

חינוך רפואי

מה הבעיה?

למרות ההשפעות הרבות של מגדר על האבחון והטיפול הרפואי, במקרים רבים סוגיות מרכזיות נעדרות מתכנית הלימודים וההכשרה הרפואית, כמו למשל כיצד לבצע בדיקה אינטימית, היבטים רגשיים סביב פוריות ואובדן היריון, טיפול בנשים עם רקע של פגיעה מינית ועוד.

מקדמות שינוי בשטח

השאיפה שלנו להכניס את הנושאים אותן אנחנו מקדמות לתכנית הלימודים הרשמית בפקולטות לרפואה ובהכשרה הקלינית. עד אז אנו פועלות גם בערוצים לא פורמליים למען העלאת מודעות והנגשת ידע.

כך למשל ערכנו סדרת הרצאות באונ' ת"א בנושא "רפואה ומגדר" ובשיתוף עם אגודת הסטודנטים לרפואה ויזמנו הרצאות במגוון מסגרות נוספות. במקביל, הקמנו "תאי קרן בריאה" במספר פקולטות לרפואה במסגרת סטודנטיות לרפואה משמשות כנציגות הקרן לטובת קידום מחקר, ארגון אירועים והעלאת מודעות.

bottom of page