top of page
אודות הקרן

כשהרפואה מדברת על "גוף האדם" היא מדברת בעיקר על גברים.

הרבה פעמים, ההתייחסות הרפואית לנשים היא כאל גברים עם רחם. 

 

אבל האמת היא שהשוני בין נשים לגברים הוא גדול ומורכב יותר מגינקולוגיה בלבד - לנשים יש מסת שריר שונה, הורמונים שונים, פעילות לב שונה - מגיעה להן התייחסות רפואית מותאמת. בנוסף, נשים עוברות בדיקות אינטימיות בתדירות גבוהה ומגיל צעיר ביחס לגברים, וכן עשויות להזדקק למערכת הבריאות בנקודות חיים רגישות במיוחד כגון אובדן היריון, פגיעה מינית טיפולי פוריות ועוד.

 

רוב המחקר הרפואי מבוסס על גוף הגבר, והטיפול מכוון בהתאם. נשים עדיין נוטלות תרופות שנוסו אך ורק על גברים ועדיין סובלות מתת אבחון במחלות לב, כי התסמינים עשויים להיות שונים.

 

בנוסף, ואין איך להתחמק מזה - אנחנו חיות בחברה שמתייחסת אחרת לנשים ולגברים, התייחסות שמלווה אותנו לתוך חדרי הטיפול. לא פעם, נשים נתפסות כחלשות, כהיסטריות, ככאלה שלא יכולות להחליט לבד על הגוף שלהן ועל הטיפול הרפואי שהן רוצות. מחקר אחד הראה שבממוצע, נשים ממתינות כ-15 דקות יותר בחדר המיון, כי עדיין יש כאלה שחושבים שנשים 'סתם מתלוננות'. 

 

אנחנו מאמינות שלמול האתגרים האלו נשים חייבות להשמיע קול, לקחת אחריות על סוגיות שקשורות לבריאות שלנו ולדרוש את הזכויות המגיעות לנו.

הבעיה
(או: למה אתן מתמקדות בנשים?)
*

כי בריאות אינה רק היעדר מחלה, אלא איכות חיים גופנית ונפשית.

איכות חיים זו נגזרת, בין היתר, מיכולתו של אדם להבין, להשפיע ולנהל את בריאותו. 

כי מפגש רפואי תמיד מתקיים בהקשר חברתי. לפיכך, דעות קדומות ותפיסות בנוגע לנשים נוכחות גם במפגש רפואי, ומשפיעות על מהלך הטיפול.

כי הידע של נשים אודות גופן הוא ידע רלוונטי, וחייב להילקח בחשבון.

כי יש להבין את גוף האישה כשלם, גופנית ונפשית.

*
*
*
*
אנו מאמינות

לשפר את מערכת הבריאות בישראל, כדי שזו תתאים לנשים מרקעים שונים.

ליצור מצב בו כל אישה תוכל להבין, לבחור ולנהל את בריאותה כרצונה.

להרחיב את אפשרויות הבחירה של נשים במצבים בריאותיים שונים.

לשפר את השירות הניתן לנשים במצבים רגישים כגון לאחר טראומה מינית, אובדן הריון ועוד.

*
*
*
*
החזון שלנו
bottom of page