top of page

תכנית למניעת פגיעה מינית

בי"ח וולפסון

 ד"ר ליאת מור | ד"ר דפנה שוחט | ד"ר הדיל אלסאנע

תוכנית למניעת פגיעה מינית בי"ח וולפסון

תיאור הפרוייקט:

במטרה למגר את תופעת ההטרדות המיניות בתוך צוותים רפואיים ברצוננו לבנות תוכנית פיילוט להסברה, טיפול ומניעת הטרדות מיניות בביה"ח וולפסון במטרה להרחיבו בהמשך לבתי חולים נוספים.
מטרת הפרויקט היא יצירת תשתית חינוכית ומעשית המתמודדת עם נושא פגיעות מיניות בין צוותים רפואיים, פארא-רפואיים ומשקיים בביה"ח.
 
הפרויקט משלב מספר אספקטים:
1. חינוך והדרכה בשיתוף המרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית- יצירת שיח משמעותי בנוגע לפגיעות ויחסים מיניים בעולם העבודה במטרה לחדד את הקשיים והמורכבויו
ת הספציפיות לתחום הרפואה, הנהלים והגבולות ליצר התייחסות רציפה ופתוחה לנושא. תוכנית זו תכלול דיוק של התכנים עפ"י הסקטורים השונים, תכנון הפורומים הרלוונטים להדרכות והתייחסות למדיות השונות להעברת התכנים (לומדות, שיחות פרונטליות, דיון בקבוצה וכו').

2. הגדרת נוהל פנימי להתמודדות עם פגיעות מיניות- ברצונינו לשרטט את אופן הטיפול בפגיעות מיניות ע"י המעסיק ובתוך זה אחריותה של האחראית למניעת פגיעות מיניות במוסד, מנהלי מחלקות, כוח אדם ומנהלות כוח סיעודי מתוך מחשבה כי הנושא דורש טיפול רחב ומקיף ע"י שיתוף פעולה של גורמים מרובים. התוכנית תסדיר את התנהלות המערכת לכשמוגשת תלונה. יש לחדד את אופן הטיפול, לוחות הזמנים, הקשר עם גורמים נוספים כגון משרד הבריאות והנציבות.
 

bottom of page