• Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
להרשמה לרשימת התפוצה שלנו - לחצי כאן

בדיקה גיניקולוגית היא סיטואציה מורכבת עבור נשים רבות, שיכולה לעורר תחושות כמו מבוכה, כאב פיזי, מתח וחרדה. האופן בו נחווית הבדיקה עשויה להשתנות כתלות באישה, באופן ביצוע הבדיקה ובתקשורת בינה לבין הרופא/ה המטפל/ת. למרות זאת, בישראל אין מדיניות ברורה שקובעת כיצד צריכה להתנהל הבדיקה.

 

מטרת הפרויקט היא למפות צרכים של נשים בבדיקה גיניקולוגית ולעבוד עם מערכת הבריאות (קופות חולים, איגוד הגיניקולוגים ומשרד הבריאות) כדי להשפיע על פרוטוקול הבדיקה. 

 

באפריל 2017 פרסמנו שאלון שנועד למפות צרכים של נשים בישראל ביחס לבדיקה הגיניקולוגית. למעלה מ-6500 נשים ענו עליו, עובדה הממחישה את החשיבות של הנושא עבור נשים וממצבת את המחקר שלנו כרחב וכמקיף ביותר שנעשה עד כה בעולם. באוקטובר 2017 פרסמנו דו"ח רשמי שמתבסס על ממצאי הסקר, וכיום אנחנו מתמקדות בבניית שותפויות עם גורמים רלוונטיים במערכת הבריאות, בכדי ליישם את התובנות בשטח.

 

לקריאת הדו"ח המלא - 

גינקולוגיה

אמצעי

מניעה

בישראל לא קיימת מדיניות ברורה ביחס לאמצעי מניעה, ולא נעשה מספיק מאמץ להבין את הצרכים של נשים בנושא זה. מדובר בבעיה אקוטית במיוחד, שכן נשים רבות לא יכולות להשתמש בגלולות (בגלל תופעות לוואי או הגבלות בריאותיות אחרות) והנגישות לאמצעים חלופיים מוגבלת, אם בגלל חוסר ידע ואם בגלל קושי בנגישות פיזית.

לאור זאת סימנו לעצמנו, כאחד מיעדי הקרן, לעסוק בהרחבת הנגישות למגוון רחב של אמצעי מניעה.

 

בפברואר 2017 חברנו לקליניקה המשפטית במרכז האקדמי למשפט ועסקים בהנהלת קרן שמש פרלמוטר ולשותפות נוספות*, כדי לגבש נייר מדיניות שיהווה בסיס לפעולה. בשלב הנוכחי מובילה הקליניקה המשפטית מחקר שנועד למפות את המדיניות הישראלית, להבין אילו חסמים קיימים ולהציע דרכי פעולה. נייר המדיניות צפוי להתפרסם לקראת סוף 2017, ולאור מסקנותיו נגבש תכנית להמשך הפעולה.

במסגרת השותפות עם הקליניקה המשפטית הופץ שאלון שנועד לבחון היקפי שימוש ושביעות רצון מאמצעי מניעה שונים בישראל (שכן אין בישראל נתונים עדכניים בנושא). על השאלות ענו למעלה מ-2000 נשים, ומסקנותיו ייכללו בנייר המדיניות שיפורסם במסגרת הפרויקט.

*בצוות ההיגוי חברות 'דלת פתוחה', 'לדעת- לבחור נכון', 'נשים לגופן' ופעילות עצמאיות נוספות.

בוראות

תכנית ''בוראות'' נולדה מתוך ההבנה שקיימים בשטח פרויקטים נהדרים לקידום בריאות נשים, שזקוקים לפעמים למשאבים ראשוניים כדי להשפיע באופן רחב. בשנת 2017-2018 נעניק מענקי Seed (מענקי הזנקה) לפרויקטים בנושאי נשים ובריאות, כשמדובר במענק חד-פעמי של עד 20,000 ש"ח לפרויקט.

 

התכנית נוצרה בהשראת דפנה מאיר ז"ל - אחות ומדריכת מודעות לפוריות שיזמה במהלך חייה פרויקטים עסקיים וחברתיים רבים, כדי לחשוף נשים למגוון אפשרויות רחב יותר בנוגע לגופן.

במאי 2017 הופץ "קול קוראת" להגשת פרויקטים לתכנית. אנחנו מזמינות אתכן להגיש הצעות עד לתאריך ה-25 ליוני 2017.