top of page

עיבוד חווית לידה

עדי אפוטה | מרים חסון

חממת בוראות 2024 קרן בריאה.webp

:מטרת הפרויקט

.מניעת דיכאון ופוסט-טראומה סביב הלידה באמצעות איתור מיידי של יולדות בסיכון, ועיבוד חוויית הלידה

:תיאור הפרוייקט

המרכז הרפואי זיו משרת אוכלוסיה מגוונת ורב תרבותית של נשים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל. החודשים האחרונים הדגישו ביתר שאת את החשיבות של מתן טיפול רפואי איכותי גם בפריפריה, העונה גם על צרכים רגשיים ונפשיים ומסייע בהפחתת מצוקה נפשית.


הפרויקט נועד לאתר יולדות מיד לאחר לידה הזקוקות לתמיכה ועיבוד חווית הלידה על ידי שאלון המועבר להן בעודן באשפוז, על מנת למנוע דיכאון ופוסט טראומה סביב הלידה.
ידוע ממחקרים כי עיבוד חוויה מוקדם ככל האפשר יכול למנוע פוסט טראומה ודיכאון לאחר לידה. כמו כן, עיבוד מוקדם ומותאם אישית תורם רבות ליולדת בתפיסת הלידה באופן חיובי, מגביר את תחושת המסוגלות האישית ותורם לטיפול מיטבי בילוד.


באיזור הצפון יש מעט מטפלים וקיים עומס גדול על העוסקים בטיפול נפשי בקהילה, כך שיולדות המעוניינות בטיפול מסוג זה מתקשות לעתים למצוא מטפלת (במיוחד מטפלת אשה) שפנויה ומסוגלת לטפל בצורך זה.
בנוסף, העלות הגבוהה של טיפול פרטי, חוסר הזמינות והצורך לצאת מהבית ימים ספורים לאחר הלידה מכריעים את היולדת הטריה שנאלצת לוותר על טיפול מוקדם והחוויה נשארת כפי שהיא ללא טיפול מותאם, דבר שנותן את אותותיו בהמשך החיים.
עיבוד החוויה עוד באשפוז מיד לאחר הלידה יכול לתת מענה בחלק מהמקרים ולסגור ליולדת את המעגל, ואף לאתר מקרים דחופים לטיפול מקצועי יותר (פסיכיאטר/ית, או הפניה למעקב צמוד יותר אצל אחות טיפת חלב וכדומה).


החזון שלנו הוא שהמיזם יוטמע כחלק אינטגרלי מהטיפול בכל היולדות. כל יולדת תענה על השאלון ותטופל על פי צרכיה. מיילדות שעברו הכשרה מתאימה לכך יעברו מדי יום על השאלונים ויתאמו עם היולדות זמן לביצוע שיחת עיבוד. 
הליך זה יהווה חלק בלתי נפרד מהשירות שניתן באגף המיילדותי. 
בהמשך, נטמיע את השירות גם במחלקת נשים עבור נשים שעברו לידות שקטות.

bottom of page