top of page

ניצוצות של תקווה בחיבוק עוטף

ניצוצות תקווה בחיבוק עוטף, המרכז הרפואי הלל יפה

תניה לוי | ירדן שלום

2024 קרן בריאה בוראות חממה .webp

:מטרת הפרויקט

.יצירת מענה מותאם ללידות שקטות הן עבור היולדות והן עבור צוות המיילדות

:תיאור הפרוייקט

לידה שקטה היא אירוע מכונן בחיי האישה החווה אותה ומשפחתה הקרובה. תהליך ההתמודדות של בני הזוג והצוות המטפל מתחיל עם האבחון וקבלת הבשורה וממשיך בהליך הלידה ואחריו ומצריך התייחסות לפן הרפואי כמו גם לפן הנפשי והרגשי. אובדן הריון עלול לגרום לטראומה למטופלת ומשפחתה, כמו גם לצוות המטפל, ומצריך התייחסות מותאמת של הצוותים במערך האשפוז והקהילה. למיילדת תפקיד מוביל ומרכזי במפגש עם היולדת החווה לידה שקטה.


מטרת הפרויקט היא הרחבת המענים הקיימים לנשים שעוברות לידה שקטה ולצוות המיילדות שמטפלות בהן. הפרויקט יכלול סדרה של מפגשי הכשרה למיילדות שיתנו להן כלים לתמיכה בנשים סביב אובדן הריון כמו גם כלים למניעת "שחיקת החמלה" ולחוסן אישי. צוות המיילדות ילמד כיצד ללוות מיילדות חדשות, לנהל תקשורת נכונה מול זוג בלידה שקטה ולהציע סיוע במהלך הלידה ואחריה.
המטרה היא שכל אישה העוברת לידה שקטה תקבל את המידע והתמיכה הדרושים לה במהלך הלידה ואחריה, כולל מארז זכרונות לפי החלטתה ואפשרויות להמשך ליווי רגשי בקהילה.

bottom of page