top of page

חינוך רפואי לטיפול רגיש

מודולת הכשרה חדשנית לסטודנטיות/ים וטיוטוריות/ים
בנושא טיפול מודע טראומה בגינקולוגיה

קרן טקאץ' מליניק | ד"ר גילי עופר-ביאלר | פרופ' אורית קרניאלי-מילר

פרופ' אורית קרניאלי מילר, ד"ר גילי עופר ביאלר וקרן טקאץ' מליניק

מטרת הפרויקט:

קידום TIC) Trauma Informed Care) באמצעות פיתוח הכשרה מבוססת ראיות בשיתוף מטופלות.

תיאור הפרוייקט:

לאור השכיחות הגבוהה של פגיעה קודמת וחשיפה לטראומה, שכיחות שעולה בתקופות של לחץ מתמשך כמו מלחמה, רופאות/ים בכל התחומים צפויות/ים לפגוש מטופלות המתמודדות עם פגיעה בעברן או בהווה. המפגש הרפואי במצבים אלו מחייב מודעות וידע, מתן טיפול רגיש, מיומנויות תקשורת טובות, וביצוע בדיקה גופנית מותאמת ורגישת טראומה (TIC). מפגש רפואי מודע טראומה מפחית רה-טראומטיזציה, הימנעות עתידית מפנייה לטיפול והשלכות גופניות ונפשיות שליליות. לאור חשיבות הנושא, ביה"ס לרפואה באוניברסיטת ת"א יזם הכשרה ראשונית בנושא גישה מודעת טראומה לנפגעות אלימות ופגיעה מינית המתקיימת לסטודנטיות/ים בלימודים הפרה-קליניים. עם הרגישות הנוספת בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, גובר הצורך בהכשרת סגל רפואי וסטודנטיות/ים - הכולל הכשרה מקיפה ומתמשכת גם בלימודים הקליניים באונ' ת"א ובתי החולים המסונפים לו, כאשר מתקיים מגע ישיר עם מטופלות.
מטרת התוכנית המוצעת היא לקדם TIC באמצעות פיתוח הכשרה מבוססת ראיות בשיתוף מטופלות. התוכנית מתבססת על שיתוף פעולה עם מרכזי הסיוע, היפ"ם, פורום מיכל סלה ושילוב פדגוגיות הוראה שיאפשרו למידת מיומנויות יישומיות. התוכנית מכוונת להכשרת רופאות/ים מבתי חולים שונים ומהקהילה: מנחות/ים מהחוג לחינוך רפואי וטיוטוריות/ים המלמדים במחלקות. התוכנית כוללת פיתוח חומרי רקע, תכנים לדיון, שיח עם מטופלות שעברו פגיעה מינית, סרטונים להדגמה, ובניית סימולציות לתרגול שיח מיטיב ובדיקה רגישה.
בשנה הקרובה נתמקד בהכשרות הסגל הרפואי והסטודנטיות/ים בסבב גינקולוגיה. בסבב בגינקולוגיה- נלמד אנמנזה רגישה וביצוע בדיקה גינקולוגית מותאמת. נתייחס להשלכות של טראומה על בריאות האישה ודרכים לסייע.
ייחודיותה של התוכנית היא ההכשרה במקביל של הרופאות/ים בפועל והרופאות/ים לעתיד. הכשרת הסגל תאפשר הטמעת TIC במפגש השגרתי שלהם/ן עם נשים, ותאפשר להם/ן ללמד זאת גם בשנים הבאות. בנוסף, היא תכלול מתן כלים להתמודדות וליווי סטודנטיות/ים בסבב. 

bottom of page