• Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
להרשמה לרשימת התפוצה שלנו - לחצי כאן

שגרירות אנדומטריוזיס ישראל - במסגרת המיזם אקטיביסטיות עם אנדומטריוזיס עברו קורס הכשרה כדי להרצות ולקדם מודעות במערכת הבריאות על הצרכים הייחודיים של נשים עם אנדומטריוזיס. השגרירות אף הפיקו את צעדת אנדו הראשונה בישראל וכנסים שונים.

"טהרנו" קו חם של ארגון תורת המשפחה - המענק ניתן להתקנת מערכות מידע לתיעוד הפניות הנכנסות לקו שעוסק בייעוץ רפואי ומיני לנשים חרדיות. המערכת תסייע לייעל את הטיפול בנשים הפונות לקו ואף להפיק מסקנות רוחביות לגבי הצרכים הייחודיים של נשים חרדיות.

מחקר על אופן הטיפול בנשים יולדות בישראל - המענק ניתן לד"ר לנה דאין ולחוקרת קשת קורם לקידום מחקר העוסק באופן הטיפול של הצוותים הרפואיים בבתי החולים בנשים היולדות, כיצד הטיפול משפיע על הלידה ועל מצבה הנפשי והפיזי של האישה בחודשים שלאחריה.

המרכז לבריאות לב האישה של הדסה -  המענק ניתן להפקת סרטון קידום מודעות לתסמינים הייחודיים של התקפי לב בנשים המהווים גורם תמותה מס' 1 בקרב נשים בעולם.

פרויקטים

2018-2017