top of page

שופר

שופר - שיפור מענה רפואי לנערות

ד"ר נועה זיו | ד"ר דניאלה לוי ארז | ד"ר שירלי סער

2024 בוראות חממה קרן בריאה.webp

:מטרת הפרויקט

שיפור המענה הרפואי הניתן למתבגרות על ידי שימת זרקור בפני הצוות המטפל על חומרת הבעיה והשלכותיה, וכן ייצור מיומנויות לתקשורת טובה יותר והבנה מקיפה יותר של מתבגרות בקרב הצוותים

:תיאור הפרוייקט

לתחושתנו, וכן על פי דיווחים שהגיעו אלינו מבנות נוער, קיים פער תקשורתי בין צוותי רפואה, סיעוד ושאר מקצועות הבריאות לבין אוכלוסיית הילדים בגיל ההתבגרות – בדגש על נערות. הפער הזה מוחמר בשל סטיגמות חברתיות שקיימות על בנות נוער, ובאופן טבעי פוגע באיכות הקשר הטיפולי וטיב הטיפול. הפערים נצפים ובאים לידי ביטוי בפניות בתחומים רבים, ובמיוחד בתחום של ניהול כאב ובירורים כרוניים ארוכים ללא מקור אורגני ברור. בנוסף, ישנם פערי ידע מקצועי, בעיקר בקרב רופאי/ות ילדים, בניהול הפרעות מהן סובלות בנות נוער - כדוגמת אנדומטריוזיס, הפרעות אכילה, ועוד - אשר מפחיתים את תחושת המסוגלות של הרופא/ה לנהל את המקרה ומיתרגמים לריחוק ואף אנטגוניזם.

ימי המלחמה והיווצרות אוכלוסיות מפונים החריפו בצורה משמעותית את מצוקת בנות ובני הנוער - היעדר מסגרות חינוכיות לאורך זמן (בפעם השנייה בשנים האחרונות, כשהראשונה היתה מגיפת הקורונה) ועקירה מחברת קבוצת השווים הקריטית בגיל זה - שמים אוכלוסייה זו בסיכון מוגבר להתנהגויות מסוכנות, אלימות, אובדן למעקב גורמי חינוך ורפואה, ועוד.

מטרת הפרויקט להאיר זרקור על חומרת הבעיה והשלכותיה, לייצר מיומנויות לתקשורת טובה יותר והבנה מקיפה יותר של מתבגרות בקרב צוותים רפואיים, ועל ידי כך להבטיח טיפול רפואי מותאם, נכון וטוב יותר, בזמן. מטרת משנה היא השלמת פערי ידע מקצועי על מנת לחזק את סל הכלים של הצוות הרפואי ולהעצים את תחושת המסוגלות שלהם והבנת מקומם וחשיבותם בניהול המקרים הללו. החזון הוא יצירת מערך סדנאות מפורט ומתוקף מחקרית, המתאים למובילי דעה במספר סקטורים בבית החולים, אשר ניתן יהיה להציע לשאר בתי החולים בארץ ובכך להמשיך ולהרחיב את מעגלי ההשפעה של התוכנית לנערות בכל הארץ.

bottom of page