top of page

עד אלייך

רשל גומז | אמילי קלושנדלר פרישמן

חממת בוראות קרן בריאה 2024.webp

:מטרת הפרויקט

.הנגשת שירותי בריאות מתקדמת לנשים מאוכלוסיות קצה ע״י פריסה של מרכזים ניידים

:תיאור הפרוייקט

הפרויקט נולד מתוך המחשבה כי במדינת ישראל היום ישנן נשים רבות אשר אינן מקבלות את שירותי הרפואה להם הן זקוקות, הן בשל חוסר נגישות והן בשל חוסר מודעות.
באוכלוסיות הללו כלולות נשים במעגל הזנות או בתהליכי שיקום, נשים הסובלות מאלימות במשפחה, נערות בסיכון ועוד.


פעמים רבות נשים אלו אינן מתגוררות בביתן או במגורי קבע והן חוסות במקלטים או פנימיות ברחבי הארץ, על כן, המפגש עם רפואת נשים מהווה עבורן אתגר משמעותי מבחינה רגשית, פיזית וגאוגרפית.
פרויקט ״עד אלייך״ נולד לטובת הנגשת שירותי בריאות מתקדמת לנשים שאינן זוכות להם ע״י פריסה של מרכזים ניידים המביאים את הטיפול והיחס הנדרש אל אוכלוסיות מטרה.
המיזם שואף להציע שירותי בריאות מתקדמים – באיכות הטיפול, ביחס ובמקצועיות, לכלל אוכלוסיות הנשים בישראל ללא הבדל דת, רקע כלכלי, מצב משפחתי ורפואי.


התחלנו בתהליך מול ״סלעית״ אשר להם תוכנית סיוע לנשים שנמצאות במעגל הזנות שבמסגרתה מוצע בין היתר מרכז שיקום יומי אליו מגיעות נשים למספר חודשים.
השאיפה שלנו היא להתחיל עם ״מרפאה״ ניידת אשר תגיע למרכז השיקום היומי אחת לשבועיים/שלושה. המרפאה תכלול שני רופאים מבילינסון בכל פעם. תחילה יתקיים מפגש היכרות עם נשות המרכז אשר יכלול הסבר על הפרוייקט ומהותו, בהמשך יתקיימו מפגשי טיפול - שני מפגשים פרונטליים (לפי הצורך) ופולו אפ טלפוני.


מעבר לאפשרות של נשים אלו לקיים שיח פתוח וחופשי עם גורם מקצועי לגבי כל מה שנוגע לרפואת נשים, המרפאה תציע גם הערכה גינקולוגית שגרתית לרבות זיהוי וטיפול בבעיות כרוניות, הפניה לרופאים מומחים/מרפאות תוך יצירת קשר ישיר עם המרפאה במוסדנו, תמיכה וליווי תהליכי הפסקת הריון (החל משלב הועדה ועד לביצוע).

bottom of page