top of page

מרפאת לי-בי

מרפאת לי-בי - מרפאה לטיפול בבריאות הנפש של האישה במעגלי הפריון

אלה שניידרמן | בר בן עמי מרטינוב | רותם בורוכוביץ זמיר | רויטל בן מוחה

2024 בוראות קרן בריאה חממה.webp

מטרת הפרויקט:

יצירת מענה ציבורי חינמי לבריאות הנפש של האישה אשר יהיה זמין, מקצועי ונגיש לכל הנשים באזור חדרה.

:תיאור הפרוייקט

מרפאת לי-בי תהיה חלק ממרפאת בר"ן מבוגרים במרכז הרפואי "הלל יפה" בחדרה. המרכז הרפואי "הלל יפה" ולי-בי בתוכו, הוא ביה"ח הכללי היחיד באזור גאוגרפי המוגדר כפריפריה, אזור השירות של ביה"ח הינו רחב ומוענק

.בו שירות לאוכלוסייה גדולה מגוונת

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" אנו עדות לריבוי פניות על רקע רה-טראומטיזציה, שקשורה לפיגועים הרבים  שהיו בעבר באזורנו. מאפיין ייחודי זה של האוכלוסייה באזור, לצד החוסר במענים ציבוריים ייעודיים לבריאות

.הנפש של האישה, מדגישים את הצורך בהקמת מרפאה ציבורית

בשלב ראשון נקים שלוש קבוצות: קבוצת תמיכה למטופלות IVF, קבוצה לטיפול בדיכאון אחרי לידה, וקבוצה לטיפול בנשים לאחר אובדן הריון. לקבוצות יתרון הן בכך שיאפשרו להעניק טיפול למספר מטופלות במקביל, והן בכך שבקבוצה מתאפשרת חוויה טיפולית של שייכות ושותפות מתוך המפגש עם נשים שחולקות מצוקה דומה.

בנוסף לקבוצות נציע טיפול פרטני במצבי משבר.

בשלב ההקמה נפנה זמן להמשך הכשרה מקצועית של הצוות הייעודי וניפגש להדרכה על בסיס קבוע. לאחר מכן הצוות הייעודי יעביר הכשרות בסיסיות לכלל המטפלים במערך הפסיכיאטרי. מבחינת היצע הטיפולים, לאחר ביסוס שלוש הקבוצות הראשונות, נקים קבוצה דיאדית לטיפול בנשים עם תחלואה נפשית ודיכאון אחרי לידה ולילדיהן (מבוסס על המודל הנפלא שהוצג ברמב"ם על ידי שרון באומל והדר טורס הררי). 

בהמשך תתפתח פעילות המרפאה לתוך בית החולים בעבודה עם מחלקות האישפוז והיחידות: טיפולי פריון, הריון בסיכון, אם ועובר, גניקואונקולגיה ועוד. נפעל להגברת העבודה במחלקות הרלוונטיות מבחינת הדרכות ומתן מענה ייעודי בעת האישפוז ולאחריו מתוך חשיבה על יצירת רצף טיפולי. 

bottom of page