top of page

מעין

תוכנית הכשרה לבלניות בתחום בריאות הנפש של האישה

ד''ר ענת עבודי | ד''ר צופיה לאופר | ד''ר נגה שיפמן

דר ענת עבודי,  ד"ר צופיה לאופר, פרויקט מעין חממת בוראות 2024

מטרת הפרויקט:

ליצור תוכנית הכשרה שתסייע לבלניות לזהות מצבים נפשיים אשר יכולים לקבל מענה מתאים, ולייצר קשרים מתמשכים עם מרכזים לבריאות הנפש של האשה.

תיאור הפרוייקט:

בלנית היא אישה שתפקידה לסייע לטובלות במקווה לקיים את מצוות הטבילה לפי כללי ההלכה. הבלנית מלווה את האישה לאורך שנות הפוריות ומקיימת עימה קשר חודשי. למותר לציין כי מתוקף תפקידה הרגיש הבלנית נחשפת להתנהגויות ומצבים רגשיים אשר יכולים להצביע על בעיות נפשיות אשר משפיעות על איכות חייה של האישה. לאור זאת, מתבקש להיעזר בבלניות כ"שגרירות בריאות הנפש של האישה". נרצה לפנות לבלניות מתאימות על ידי סינון ראשוני, ולייצר מאגר של בלניות "נאמנות מעיין". נייצר תוכנית הכשרה אשר תסייע ל"נאמנות מעיין" לזהות מצבים נפשיים אשר יכולים לקבל מענה מתאים, ולייצר קשרים מתמשכים עם מרכזים לבריאות הנפש של האשה. ההכשרה תלמד את הבלניות גם לזהות תסמינים של פוסט-טראומה, וכיצד לפעול בצורה מיודעת-טראומה. כמו כן ההכשרה תכלול דיונים אתיים לגבי התמודדות עם מידע רגיש וסודיות רפואית. אנו שואפות להגיע בסופו של דבר למגוון המקוואות הקיימות כולל אלו של הקהילה החרדית שבה קיים הצורך האקוטי ביותר.
 
על פי נסיון העבר שלנו  בעבודה עם בלניות על הנושא של כפייתיות, נראה כי יש להן גישה למטופלות וכי הן יכולות להיות שגרירות של בריאות הנפש עבור המטופלות, בדומה לאחיות טיפת חלב ונשים לאחר לידה. כעת ברצוננו למסד את הפרויקט ולהרחיב אותו להפרעות שונות בתחום בריאות הנפש של האישה, כמו גם לפנות למקוואות שונים, בין היתר בקהילות שמרניות יותר אשר פחות פונות מטבע הדברים לקבלת עזרה נפשית.

bottom of page