top of page

טיפול מותאם טראומה ברפואת המשפחה

 ד"ר רונן ברקת | ד״ר אלסי נחום | מיכל בן דור

בוראות 2024 חממה קרן בריאה.webp

:מטרת הפרויקט

 הכנסת הטיפול הרפואי מותאם הטראומה כחלק מסט הכלים של רופאות/י משפחה, ע"י הכשרת עומק של נציגים/ות ממחלקות ההתמחות בקופות החולים על מנת שאלו יוכלו בהמשך להכשיר את שאר הרופאות/ים באותן קופות חולים בהן הם עובדים

:תיאור הפרוייקט

מלחמת חרבות ברזל הדגישה ביתר שאת את הצורך בטיפול רפואי מותאם טראומה בכל הרמות וההתמחויות ברפואה ובעיקר ברפואה ראשונית בקהילה. 

 

במסגרת הפרוייקט תבנה תכנית הכשרה לאותם נציגי מחלקות: כולל הרצאות של נשות מקצוע וסימולציות. איתור מועמדים/ות מתאימים מהמחלקות. קיום מפגשי ההכשרה בפורמט שיקבע (כנס, מספר ימים מרוכזים). הדרכה על ידי נציגי המחלקות: למתמחים/ות, לרופאים/ות שיגלו עניין, וככל שיתאפשר בהסדר עם הקופות - כהכשרה נדרשת לכל העוסקים ברפואה ראשונית לפחות פעם בתקופה (הדרכה של יום כולל חומר עיוני וסימולציות).

 

המחלקות לרפואת משפחה הן גורם המשכיות במהותן שכן הן מחזיקות את דור העתיד של המומחים/ות ברפואת משפחה, וצוות ההדרכה שלהן מתעדכן ומהווה חוד החנית בידע וביכולת להעבירו. בנוסף - ככל שיתאפשר באמצעות הקופות להקדיש זמן הדרכה לכלל הרופאים/ות, בתוספת רכזים איזוריים - תהיה יכולת משמעותית יותר לתחזוקה של תהליך ההדרכה והליווי.

bottom of page